ромски ментори

Проекти

hip-hop “Комплексни мерки за превенция отпадането от училище на ромските    ученици в средните училища на гр. Монтана“  се реализира през учебната 2013/2014г. в две от средни училища на град Монтана, които са най-предпочитани от ромските ученици в града в гимназиален етап.

Причините:

Около 70 ученици  в област Монтана отпадат от образователният процес в гимназиална степен.  Ранните бракове, липсата на финансови средства за транспорт на учениците, живеещи в отдалеченият ромски квартал Кошаник до училищата, липсата на достатъчно мотивация за редовно присъствие в учебните часове поради дискриминационно отношение, липса на подкрепа или трудности с усвояването на учебният материал са само част от причините, които ромските семейства изтъкват. Продължава тендецията за получаване на „Удостоверение за завършен гимназиален етап”, а процентът на ромски ученици с издържана Матура е изключително нисък.

Подготовителните курсове за Държавните зрелостни изпити в края на 12-клас /Матура/ обхващат 44  ученици от 7-мо СОУ „проф. д-р Асен Златаров” и Гимназията по лека промишленост в Монтана. Паралелно с това, социален работник регистрира, проследява и работи с учениците в потенциален риск от отпадане от образователната система в гимназиален етап като извършва лични срещи с учениците,родителите им и класните ръководители на учениците в потенциален риск от отпадане. Бяха създадени две арт- ателиета с капацитет около 60 участници в училищата-партньори по проекта като допълнителна мярка за задържане на учениците в училище и развиване на техните таланти, като за извършване на дейностите в тях училището бе подкрепено от организацията. В Седмо СОУ „проф.д-р Асен Златаров” учениците работят в сферата на журналистиката със своя Ментор- Райчо Чапразов, журналист в Нова ТВ. В Гимназията по Лека промишленост учениците  правят танцов спектакъл, който ще събира модерното с традиционното: хип-хопа, ромските, и българските танци. Техен Ментор е талантливият хореограф от Монтана, танцьор  и основател на групата „Денс- машин”- Марян Петков. В края на учебната година, двете училищни групи  представиха пред местната общност крайния продукт от тяхната дейност.

Подкрепено от Ромски образователен фонд, Будапеща

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>