За нас

mentoriФондация Ресурсен Център за образование и култура ШАМ е неправителствена организация, която работи за интеграцията на ромската общност основно в две направления: образование  и  култура.

Базирани сме в гр. Монтана и до месец април 2012 г. организацията ни се управляваше от Петър Борисов- основател на Фондацията, уважаван и доказан професионалист в работата с ромската общност на местно и национално ниво. Опитът му правят ФРЦОК ШАМ търсен партньор във всички инициативи, свързани с разработване и осъществяване на политиките за интеграция на ромите.

От месец май 2012 г. до момента, Виктория Петрова е Председател на Управителният съвет на организацията и Ръководител проекти. Ключовият екип на ФРЦОК ШАМ е от 5 човека: Координатор (Борислав Борисов), Технически сътрудник (Атанас Кирилов), Счетоводител (Пенка Павлова), социален работник (Силвия Любенова) и Ръководител проекти.

Цели:

  1.    Повишаване образователното ниво на ромските деца и младежи;
  2.    Популяризиране и запазване на ромската идентичност, култура и традиции;
  3. Откриване, насърчаване и развиване на талантите у децата с които работим в областта на изкуствата;
  4. Подпомагане процеса на комуникация между държавните органи и ромите в област Монтана.

Част от реализираните проекти от нас са:

  • Десегрегационният проект на организацията (2001-2010)- „Свободен достъп на децата от ромски произход до училищата в град Монтана“ , който в началото бе финансиран от Институт Отворено общество, а след петата му година продължи да се реализира благодарение на Ромски Образователен Фонд Будапеща.   През 2010 г,  с Решение на Общински съвет гр. Монтана и по предложение на Фондация, бе гласуван бюджет, осигуряващ транспортирането на записаните в десегрегационният проект на организацията ромски деца до масовите училища в гр. Монтана. Част от екипа, заемащи длъжност „училищен наставник” на Фондация ШАМ бяха назначени от Директорите на 3 от училищата, с които организацията работеше. От 2010г. насам, десегрегационата политика  (започната от ФРЦОК ШАМ) по постепенното извеждане на ромските деца от „ромското училище” в кв. Кошарник и интегрирането им в образователната среда на масовите училика стана местна политика и към момента продължава да се изпълнява от Община Монтана;
  • Ново бъдеще за децата на Монтана – финансиран от  Ромски образователен фонд-Будапеща и реализиран от 2009-2012г.
  • Изработване на едноминутни филмчета “OneMinute Junior Videos”-  проект, реализиран в партньорство с УНИЦЕФ- Германия, European Cultural Foundation, One Minute Junior Foundation и Център „Амалипе”- информация тук
  • Дискусионни клубове- програма ПРОКОПИЛ на Министерство на външните работи на Франция;
  • проект “Институционално развитие”- Институт Отворено общество, Програма „Ромски инициативи”;
  • Проект Ромски Ментори – от 2008 до 2013 г., финансиран от Програма „Изкуства и Култура” на Институт Отворено общество, Будапеща. Информация за него тук