Ромски Ментори

ромски ментори Основната идея на проекта е популяризиране на ромската култура, история и традиции в училищни групи със смесен състав /роми и не-роми/ от популярни ромски експерти, като чрез личният пример на „успелите” роми се стимулира самочувствието и личностното израстване на ромските деца.Менторите започват да се превръщат в “модел на подражание” за децата за справяне с трудности в живота въобще, за получаване на добро образование и за кариерно развитие.

През пилотната година в проекта са обхванати около 200 деца от цялата страна.През първата си година, проекта протича в Монтана, Берковица, Видин, Плевен, Ракитово, Пловдив, Пазарджик,Стара Загора и Сливен.
Всички Ментори са от ромски произход, утвръдени личности с доказан професионализъм и опит в работа с ромската общност.

Децата прекарват определеното време заедно със своя Ментор, като по време на срещите си децата работят в избрана от тях област на културата или изкуството под неговото наставничество (танци, музика, рисуване, традиционни занаяти и т.н.).

Ментора по забавен, достъпен и разбираем от децата начин им говори за ромите, за трудностите, с които той се е сблъсквал заради етническият си произход, за кариерата си, за успехите и неуспехите. Целта на тези разговори е ромските деца да се насърчат и да последват личният пример на Ментора в получаване на добро образование, личностно и професионално израстване. Работата на Ментора се подпомага от Учител в съответното училище, включено в проекта.

През новата 2010/2011 година, Фондация ШАМ разширява дейноста си по проект „Ромски ментори”, като включва още 5 нови населени места в страната: гр. Вършец, гр.Кюстендил, с.Лехчево, с. Якимово и гр.Лом. Новите Ментори са млади и амбициозни роми с различни професии и занятия- поет, политолог, хореограф, социален работник и педагог.

„Ромски ментори” е международен проект, финансиран от „Институт Отворено общество”-Будапеща и изпълняван едновременно в България, Македония, Унгария и Словакия. Фондация Ресурсен Център за образование и култура  е определена от ИОО-Будапеща за партньор по проекта и изпълнител на заложените дейности на цялата територия на Република България.