Резултати от тестуването на ромските младежи от ПГ по Лека промишленост и VII СОУ”Проф.Д-р Асен Златаров”- Монтана

REF logo_newОт началото на учебната 2013/2014 година,  ФРЦОК ШАМ работи с две от средните училища в гр. Монтана, в които има значителен брой ромски ученици: Седмо СОУ„ проф.Асен Златаров” и Професионалната Гимназия по лека промишленост. Двете училища бяха избрани, освен заради броят ромски ученици в тях и заради установеният малък брой ромски ученици с успешно издържани Държавни зрелостни изпити- 7 човека общо за двете училища за последната 2012/2013.  От месец ноември 2013, всяка седмица в двете училища се провеждат допълнителни занимания по два учебни предмета, по които дванадесетокласниците ще държат Зрелостни изпити: български език и литература, и втори /избираем/- География и икономика. Допълнителните занятия са част от проект “Комплекси мерки по превенция на ранното отпадане от училище на ромските ученици в средните училища” на Фондация ШАМ, финансиран от Ромски образователен фонд.

Целта на тези занятия е те да дадат допълнителна подготовка на учениците за успешно полагане на предстоящите държавни изпити. Със средствата от Ромски образователен фонд се осигуряват набор от примерни тестове за изпитите, безплатни за учениците консултации с преподавател, транспорт на учениците за тези допълнителни занятия до училището, провеждане на няколко „пробни” изпити, спазвайки стандартите и изискванията на редовният държавен изпит, както и допълнителни учебни помагала по двата предмета. След 4-тият месец, усилията на преподавателите Надя Иванова,Емилия Георгиева, Ася Асенова и Цецка Каменова дават успех.

В ПГЛП- Монтана 28 ученика са записани и посещават така организираните курсове за допълнителна подготовка за ДЗИ. От тях, в началото на проекта само 6 човека са издържали т.нар. „пробна матура”, която самото училище организира в края на месец декември. Към края на месец март 2014г. броят на успешно издържалите организираният от РИО-Монтана “пробен тест” по Бълг.език и Литература е вече е 10. Издържалите изпитът по втори предмет- География- е 8 човека. Част от ромските ученици, които посещават допълнителните часове по БЕЛ са избрали да държат втори изпит по друг предмет – Биология- и затова не влизат в посочените бройки за издържалите изпита по “География”.

В 7-мо СОУ- Монтана за същите допълнтелни занятия са записани 19 ученика от 12-клас. В началото на проекта, само 4 човека са имали капацитета да покрият изискванията на ДЗИ. Към март 2014 вече 8 човека успешно преминават тестовете.

Държавните зрелостни изпити са на 21-май (Български език и литература) и на 23-май по избираем предмет, а резултатите от тях могат да осигурят влизане на зрелостниците във ВУЗ.

reg

Младежка Фондация АРЕТЕ на среща с ромски младежи от гр. Монтана

regНа 14.03.2014г. в град Монтана, в сградата на Професионална Гимназия по лека промишленост, Младежката фондация ”Арете” -София със съдействието на Фондация ШАМ – Монтана проведе информационна среща по програма „Ромска професионална мрежа“ за младежи, завършващи средно образование, студенти или вече завършили висше образование, които търсят професионална реализация и кариерно развитие в България. Участие взеха около 30 младежи от Монтана и близките населени места.

Срещите целят да промотират Ромска професионална мрежа на национално ниво, както и да дадат яснота за дейностите и възможностите, които програмата предоставя: кариерно консултиране, професионални обучения, възможности за стажове и работа, както и подкрепа и менторство на младежите от вече доказали се професионалисти от бизнеса.

Като продължение на срещата Младежка фондация ”Арете” ще организира обучения по региони за придобиване на умения при кандидатстване за работа и явяване на интервю.

Ромската професионална мрежа изгражда мост между ромските професионалисти и частния сектор в България. Създавайки партньорства със социално отговорния бизнес, мрежата предоставя възможности за стаж и работа на талантливите и образовани млади професионалисти. Чрез изграждане на менторско ядро от професионално реализирани роми се създават ролеви модели за подражание и подкрепа на бъдещите поколения.

Срещите се провеждат в рамките на програма ”Ромска професионална мрежа” по проект „Възможности за лидерство, образование и успех на ромите”, финансиран от фондация „Тръст за социална алтернатива“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на Младежка фондация „Арете“ и не отразяват непременно вижданията на фондация „Тръст за социална алтернатива“ или нейните партньори.